Näytteillä oleva artikkeli

Korona tiedote – Information on Corona

Koulut ja Korona virus

Hallitus on nyt tehnyt odotetun
päätöksen koulujen sulkemisesta. Hiippakunnan Opetusosasto on yhteydessä
opetusviranomaisiin sekä vertaisyhteisöihin, ja seuraa tilannetta sekä Suomessa
että opetuksen tarjoajien ratkaisuja kansainvälisesti.

Kehotamme ensisijaisesti
seuraamaan opetuksenjärjestäjän (koulun) ohjeita ja olemaan yhteydessä omaan
opettajaan.

Opetusosasto selvittää
mahdollisuutta tarjota tukitoimia kouluopetuksen avuksi. Tiedotamme
koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä seuraavilla foorumeilla:

hiippakuntalehti, Fides

opetusosaston sivusto,
opetus.katolinen.fi

opetusosaston Facebook,
@OpetusOsasto

Voitte ottaa minuun yhteyttä
opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Olen tavoitettavissa puhelimitse päivisin,
050-5440871.

rukouksin,

Osmo
Vartiainen, opetusjohtaja / Helsingin hiippakunta / katolinen kirkko Suomessa

Schools and Corona virus

The
government has, as expected, made the decision for the closure of schools in
Finland. The diocesan Education Department maintains a working contact with
education officials and peer communities, while following the developments in
Finland and decisions made internationally.

We
advise families to follow the instructions given by schools and to be in
contact with the teachers.

The
Education Department is working on a solution to offer help in support of
schoolwork. We share information concerning schooling on these forums (mostly
in Finnish):

the
diocesan magazine, Fides

Education
Department home page, opetus.katolinen.fi

Education
Department Facebook, @OpetusOsasto

You are
welcome to contact me in matters regarding education. I will answer your
questions by phone during working hours, 050-5440871.

God speed,

Osmo
Vartiainen, director of education / Diocese of Helsinki / Catholic Church in
Finland

EKUMEENINEN AAMURUKOUS TORSTAISIN HELSINGISSÄ

Yhdymme kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä.

Joka torstai klo 8.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 A, Helsinki.

Alaovi on auki, mutta avautuu sisäänpäin.

Lämpimästi tervetuloa!

Studium Catholicum, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin vapaaseurakunta, Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys.

Opetusosastolla on edustus Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusjaostossa linkki sivulle: http://www.ekumenia.fi/tulossa/ekumeeninen_aamurukous_torstaisin_helsingissa/

Oikeus oman uskonnon opetukseen

Tarkennus kysymykseen oikeudesta oman uskonnon opetukseen.

Opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta sekä Kaskon (ent. opetusvirasto) pedagoginen asiantuntija Tuulia Tikkanen ovat vahvistaneet, että käytäntö Helsingissä on, että yksityisessä sopimuskoulussa (lähikoulussa) oppilaana olevalla on oikeus saada katolisen uskonnon opetusta omassa tai kohtuullisen matkan päässä olevassa koulussa, sillä perusteella, että katolista opetusta on Helsingissä tarjolla (kolmen sääntö täyttyy). Tämä perustuu sopimukseen yksityisten koulutuksen järjestäjien ja kaupungin välillä.

Sopimus koskee nimenomaan yksityisiä sopimuskouluja, ei kuitenkaan
kaikkia yksityisiä kouluja.

Lukioiden kohdalla
tilanne on toinen, koska kaupungin lukiot järjestävät opetusta itsenäisesti riippumatta
muista yksityisistä kouluista.

Lista Helsingissä toimivista
yksityisistä sopimuskouluista, joilla sopimus kaupungin kanssa velvoittaa
järjestämään opetuksen, vaikka koulussa ei olisi kolmea katolilaista oppilasta,
jotka opetusta pyytävät.

Yksityiset sopimuskoulut Helsingissä

Apollon yhteiskoulu, Elias
koulu, Helsingin Kristillinen koulu, Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, Helsingin
Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren
yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Munkkiniemen
yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Töölön
yhteiskoulu.

Lista yksityiskouluista,
joiden kohdalla kahdenvälinen sopimus kaupungin kanssa ei automaattisesti
velvoita koulua opetuksen järjestämiseen silloin, jos koulussa olisi alle
vaaditut kolme oppilasta, jotka pyytävät opetusta. Alla olevista kouluista monissa
opetusta kuitenkin järjestetään.

Yksityiset ja valtion peruskoulut Helsingissä

Englantilainen koulu, Helsingin
eurooppalainen koulu, Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu, Helsingin
Montessori-koulu, Helsingin normaalilyseo, Helsingin ranskalais-suomalainen
koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Helsingin Saksalainen koulu, Helsingin
yliopiston Viikin normaalikoulu, International School of Helsinki, Marjatta-koulu,
Suomalais-venäläinen koulu, Valteri-koulu.

Koulut alkavat

On taas se aika vuodesta, kun pienet ja suuret koululaiset aloittavat arkisen aherruksensa opinahjoissaan. Perheiden arkirutiinit pyörähtävät käyntiin harrastuksineen ja aamuherätyksineen.

Uskonnonopetus

Lasten uskonnollinen kasvatus on ensisijaisesti vanhempien vastuulla. Lapsen kummit, yhteisöt ja seurakunnat voivat tarjota rukouksena, messuja, kerhotoimintaa ja sakramenttiopetusta. Vanhempien tehtävänä on kotikirkon ylläpitämisen lisäksi tuoda perhe oman seurakunnan messuun ja huolehtia lapsen sakramenttiopetuksen saamisesta ajallaan.

Yleensä ensikommuunio suoritetaan yhdeksän vuotiaana ja konfirmaatio 14 vuotiaana. Sakramenttiopetuksesta ja leireistä vastaavat oma seurakunta ja yhteisöt.

Suomessa uskonnonopetus on pakollinen kouluaine. Koululla on lainmukainen velvollisuus tarjota omanuskonnonopetusta tietyin ehdoin. Kun siis koulupiirissä (esim. Helsingissä) on vähintään kolme katolilaista oppilasta, joiden vanhemmat pyytävät lapselleen katolisen opetussuunnitelman mukaista uskonnonopetusta, on koulu velvollinen järjestämään opetuksen siten, ettei siitä koidu kohtuutonta haittaa kulkemisen tai muun opiskelun suhteen.

Tästä velvollisuudesta koituu paljon työtä koulujen opetuksen suunnittelussa. Suurin osa rehtoreista näkee paljon vaivaa täyttääkseen lasten tarpeen ja lain vaatimuksen perheen oman uskonnon opetuksen toteutumiseksi. On tärkeää, että myös perheet joustavat ja tulevat vastaan. Koska meitä katolilaisia on Suomessa vielä melko vähän, joutuvat lapset silloin tällöin osallistumaan uskonnontunnille eri aikaan kuin esim. luterilaiset, ja toisinaan kulkemaan toiseen kouluun opetusta varten.

Suomessa on totuttu siihen, että lapset kulkevat hyvinkin itsenäisesti kodin ja koulun lähialueilla, jo hyvin nuoresta pitäen. Siksi on tärkeää, että vanhemmat harjoittelisivat lasten kanssa kulkemista kävellen, polkupyörällä ja julkisella kulkuneuvolla. Tällä tavoin lapsen turvallisuus lisääntyy ja myös hänen elinpiirinsä kavereineen ja harrastuksineen laajenee. Kun lapsella on mukana puhelin, voi hän aina soittaa vanhemmilleen ja toisin päin.

Opetuksen järjestelyt varmistuvat kouluilla vasta syksyn mittaan. Nyt on aika varmistaa, että lapsi saa lainmukaisen omanuskonnon opetuksen. Vanhempien tulee tiedustella asiaa koulun kansliasta ja tarvittaessa vaatia, että opetus järjestetään. Kuta enemmän oppilaat käyvät katolisessa opetuksessa, sitä enemmän opetusta järjestetään ja sitä laadukkaammaksi opetusta ja opetusolosuhteita edelleen kehitetään.

Kaikissa opetukseen liittyvissä asioissa voi aina ottaa yhteyttä minuun: opetus@katolinen.fi tai 0505440871

Koululaisten siunaus

Pyhän Marian seurakunta kutsuu pääkaupunkiseudun koululaiset perheineen messuun sunnuntaina 25.8. klo 11:30 (Pyhän Marian srk. Mäntytie 2, 00270 Helsinki). Messun jälkeen toivon tapaavani koululaisten vanhempia kirkkokahveilla seurakuntasalissa!

Osmo Vartiainen Hiippakunnan opetusjohtaja

Uskonnon opetukseen ilmoittautuminen, NYT!

Opetusosaston tiedotus ilmoittautumisesta katolisen oman uskonnon opetukseen

On aika varmistaa koululaisten katolinen oman uskonnon opetus!

Vanhempien velvollisuus
on varmistaa, että lapset saavat katolisen opetussuunnitelman mukaista
uskonnonopetusta koulussa. Asian voi tarkistaa oman koulun rehtorilta, apulais-
tai vararehtorilta, tai koulusihteeriltä.

Helsingin hiippakunnassa
seurakuntalaisten uskonnon opetus eli katekeesi toteutuu seurakunnan ja
opetusviranomaisen yhteistyönä. Seurakunta vastaa sakramenttiopetuksesta (ensikommuunio
ja vahvistuksen sakramentti) ja opetusviranomainen vastaa lainmukaisesta
uskonnonopetuksesta kouluissa.

Koulut ovat velvollisia
järjestämään oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on
vähintään kolme uskontokunnan edustajaa, jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri
(tai oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein sama kuin kunta. Kun siis esimerkiksi Helsingissä on vähintään kolme
katolilaista koululaista (joiden vanhemmat pyytävät katolista uskonnon
opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain mukaan
järjestämään katolista omanuskonnonopetusta oppilaille, jotka sitä pyytävät.

Opetus voidaan järjestää
joko omassa, nk. lähikoulussa, tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa
toisessa koulussa, jonne lähialueen katolilaiset oppilaat tulevat
yhteisopetukseen.

Koulun velvollisuudet:

 • järjestää
  opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
 • etsiä lähin
  opetuspaikka sekä kurssille opettaja
 • tarjota
  matkakortti tai kuljetus toiseen kouluun, tarvittaessa
 • varmistaa
  matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen
  mukaan
 • varmistaa
  että opetus vastaa Katolisen oman uskonnon Opetussuunnitelmaa (OPS)

Perheen velvollisuudet:

 • pyytää
  katolista omanuskonnonopetusta

On ensiarvoisen tärkeää, että perhe ottaa vastuun lapsen uskonnon opetuksesta!

Vähemmistöuskonnon
opetuksen järjestelyt ovat kuitenkin haastavia myös koululle. Siksi perheen on
myös nähtävä vaivaa auttaakseen koulua ja omalta osaltaan joustaa järjestelyjen
suhteen. Oppilas voi joutua kulkemaan toiseen kouluun ja opiskelemaan
haastavissa olosuhteissa. Opetuksen tilanne kouluissa on kuitenkin parantunut
merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opetusosasto tekee päivittäin
työtä viranomaisyhteistyössä opetuksen kehittämiseksi. Mitä enemmän lapsemme
ovat koulujen lainmukaisessa opetuksessa, sitä paremmin opetuksen olosuhteet ja
laatu kehittyvät.

Kaikissa opetukseen
liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä hiippakunnan Opetusosastoon:

email: opetus@katolinen.fi

mob: 050
5440871

opetusjohtaja,
Osmo Vartiainen

Kutsu musiikin ystäville

Hiippakuntaamme on siunattu kasvulla. Toiminta seurakuntien yhteydessä monipuolistuu ja tehtäväni puolesta saan olla kehittämässä myös Hiippakunnan musiikkielämää.
Kutsun kaikki ne muusikot sekä musiikin harrastajat ottamaan yhteyttä minuun, jotka ovat hiippakunnan yhteydessä millään tavoin, tai muuten vain toiminnasta kiinnostuneita.
Perustamme avoimen kamarimusiikkiorkesterin (työnimellä) Camerata s. Henrici.
Toiminnan tarkoitus on vahvistaa seurakuntien musiikkielämää osallistumalla liturgian musiikkiosuuksiin sekä toteuttamalla konsertteja. Suunnitelmissa on myös musiikkileiritoimintaa sekä itsenäisesti että ekumeenisessa yhteistyössä. Myös musiikin opiskelu seurakunnan yhteydessä on tarkoitus tehdä mahdolliseksi. Yhteydenotto ei vielä sido, eikä velvoita ketään mihinkään toimintaan! Toimintaa toteutetaan sekä pienissä ryhmissä, että suuremmalla kokoonpanolla. Kaikille kiinnostuneille pyrimme löytämään mahdollisuuksia osallistua oman harrastuneisuutensa ja osaamisensa tasolla. Kannustan sekä ammattimuusikoita että lapsia ja harrastajia rohkeasti ottamaan yhteyttä!
Kokoonnumme ensimmäisen kerran Helsingissä p. Henrikin seurakuntasalissa 29.9. klo 19. kamariorkesterin perustamiskokouksessa. Ymmärrettävästi muualta Suomesta osallistuminen ei ole käytännöllistä, joten riittää että minulle lähettää spostia, <opetus@katolinen.fi>. Osallistuminen kokoukseen ei myöskään velvoita itsessään mihinkään, eikä poissaolo kokouksesta estä osallistumasta toimintaan. Toivon että etenkin musiikkitoiminnan aktiivisesta kehittämisestä kiinnostuneet tulisivat paikalle, jos mahdollista.
Tavoite olisi toteuttaa konsertti Helsingissä jo keväällä 2019.
Tässä vaiheessa pyydän teiltä seuraavaa:
– välittäkää tietoa muusikko- ja musiikinharrastaja tuttavillenne ja kannustakaa mukaan toimintaan, vähintäänkin ilmoittautumaan!
– ilmoittakaa itsenne ja lapsenne sähköpostilla, <opetus@katolinen.fi> ja kertokaa viestissänne musiikkiharrastuksestanne (instrumentti sekä taso suurinpiirtein; harrastaja, ammattilainen tai ammattiopiskelija)
– tulkaa tapaamiseen 29,9, klo 19
 
yt. Osmo Vartiainen
Opetusjohtaja